Masz pytanie? Tel.: 608 863 339
poniedziałek – piątek: 9.00-18.00

Dyplomowany Specjalista Dietetyk

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury

  • NOWA FORMA KSZTAŁCENIA – kształcenie specjalistyczne zamiennie nazywane jako krótkie studia specjalistyczne.

    • A
    • A
    • A
NOWA FORMA KSZTAŁCENIA – kształcenie specjalistyczne zamiennie nazywane jako krótkie studia specjalistyczne.

Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego dnia 1 października 2018 roku, wraz z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jako forma kształcenia kończąca się kwalifikacją pełną na poziomie 5 PRK. Prowadzone może być wyłącznie w uczelniach zawodowych. We wcześniejszym stanie prawnym kształcenie odpowiadające poziomowi 5 PRK mogło być prowadzone wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

 

Krótkie studia specjalistyczne zastąpiły większość kierunków w szkołach policealnych i są umiejscowione pomiędzy szkołą średnią, a studiami licencjackimi. Zasadnicza różnica w porównaniu ze studiami licencjackimi to na pewno fakt, że krócej trwają (tylko 3 semestry!), a po skończeniu ma się już określony zawód, np. dyplomowany specjalista rachunkowości, informatyki czy dietetyki. Rekrutacja na krótkie studia specjalistyczne jest bardzo łatwa, wystarczy mieć tylko świadectwo ukończenia liceum (nie jest potrzebna zdana matura!). Dzięki tym studiom szybko zdobędziesz konkretną wiedzę i umiejętności cenione przez pracodawców. Świadectwo Dyplomowanego Specjalisty dodatkowo upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w drodze potwierdzania efektów uczenia się, co umożliwia skrócenie okresu studiowania. W ramach tej procedury możliwe jest potwierdzenie nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

 

Jeśli jednak nie jesteś do końca pewny, co chcesz robić w życiu i nie masz problem z wyborem odpowiedniego kierunku studiów, lepiej wybierz krótkie studia specjalistyczne. Przez ten czas zastanowisz się nad studiami, a równocześnie nie zmarnujesz czasu. Jednocześnie będziesz miał dodatkowe wykształcenie/świadectwo dyplomowanego specjalisty, które zawsze możesz wpisać do cv.

 

W odpowiedzi na potrzeby edukacyjne naszego regionu Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu wprowadza nową formę kształcenia i rozpoczyna nabór na krótkie studia specjalistyczne na kierunkach: Informatyka, Logistyka, Administracja, Ekonomia, Rachunkowość, Reklama, Dietetyka. Studia rozpoczynają się w październiku i odbywają się trybem on-line. Więcej informacji na stronie www.ult.edu.pl lub www.dyplomowanyspecjalista.pl oraz pod numerem telefonu 608 863 339. Serdecznie zapraszamy do zapisów!

 

Autor: mgr Ewelina Gołębiowska